11.01.2023
14.02.2023

Türkmen Döwlet Daşary Işler Banky töleg ulgamyny synag etmek boýunça gaýtadan bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bank kart ulgamynda «MasterCard» halkara töleg ulgamynyň galtaşykly (EMV) we galtaşyksyz hyzmatlaryny synag etmek hem-de sertifikatlaşdyrmak işlerini geçirmek boýunça gaýtadan açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli resminamalary bankyň merkezi edarasyndan her gün sagat 9:30-dan 17:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+99312 40-60-02

+99312 40-64-41

Elektron salgysy:

tveb@online.tm

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022