01.02.2023
17.02.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy buraw we düýpli abatlaýyş işleri üçin gurallarу we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak boýunça №10104909 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Vepa.Nepesov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiveva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022