09.03.2023
16.03.2023

Mary welaýat baş bilim müdirligi düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Mary welaýat baş bilim müdirligi welaýatyň bilim edaralarynyň binalarynda 2023-nji ýylda düýpli bejergi işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

 • Mary şäherindäki 1-nji, 3-nji, 21-nji, 22-nji orta mekdepleriň, 2-nji, 11-nji, 19-njy, 23-nji, 28-nji, 41-nji çagalar baglarynyň binalarynyň üçekleriniň bejergi işleri, 6-njy, 11-nji, 37-nji, 40-njy çagalar baglarynyň, “Joşgun” çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň we welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünär derejesini ýokarlandyryş merkeziniň binalarynyň ýyladyş ulgamlarynyň bejergi işleri.
 • Baýramaly şäherindäki 1-nji orta mekdebiň naharhanasynyň bejergi işleri, 8-nji çagalar bagynda gapy çalyşmak, 13-nji mekdep internatyň çagalaryň ýatýan binasynyň üçegini bejermek, penjire aýnasyny çalyşmak işleri, “Altyn toprak” çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň daşky haýatyny gurmak işleri.
 • Mary etrabyndaky 1-nji orta mekdebiň daşky haýatyny gurmak işleri, 14-nji orta mekdebiň binasynyň ýyladyş ulgamynyň bejergi işleri, 4-nji, 6-njy çagalar baglarynyň binalarynyň üçekleriniň bejergi işleri.
 • Baýramaly etrabyndaky 7-nji, 21-nji, 43-nji orta mekdepleriň, 2-nji, 4-nji, 5-nji çagalar baglarynyň binalarynyň üçekleriniň bejergi işleri, 39-njy orta mekdebiň ýyladyş ulgamynyň bejergi işleri.
 • Wekilbazar etrabyndaky 26-njy, 34-nji orta mekdepleriň binalarynyň üçekleriniň bejergi işleri, 4-nji çagalar bagynyň binasynyň üçeginiň, ýyladyş ulgamynyň bejergi işleri, etrap bilim bölüminiň binasynyň bejergi işleri.
 • Sakarçäge etrabyndaky 4-nji orta mekdebiň binasynyň üçeginiň bejergi işleri, 36-njy, 43-nji, 44-nji orta mekdepleriň binalarynyň üçekleriniň, ýyladyş ulgamlarynyň bejergi işleri, etrap bilim bölüminiň binasynyň bejergi işleri.
 • Garagum etrabyndaky 4-nji orta mekdebiň binasynyň üçeginiň bejergi işleri.
 • Murgap etrabyndaky 12-nji, 16-njy orta mekdepleriň binalarynyň ýyladyş ulgamlarynyň bejergi işleri, 18-nji, 25-nji orta mekdepleriň, 4-nji çagalar bagynyň binalarynyň üçekleriniň bejergi işleri.
 • Türkmengala etrabyndaky 4-nji, 21-nji, 25-nji, 31-nji orta mekdepleriň, 1-nji çagalar bagynyň şahamçasynyň binalarynyň üçekleriniň bejergi işleri, etrap bilim bölüminiň binasynyň bejergi işleri.
 • Ýolöten etrabyndaky 33-nji, 47-nji orta mekdepleriň sport zallarynyň bejergi işleri, 12-nji, 19-njy çagalar baglarynyň binalarynyň üçekleriniň bejergi işleri, 1-nji, 2-nji çagalar baglarynyň kömekçi binalarynyň aşhana, ammar, kir ýuwulýan otaglarynyň bejergi işleri, 22-nji çagalar bagynyň elektrik tog ulgamynyň bejergi işleri.
 • Tagtabazar etrabyndaky 2-nji, 10-njy, 17-nji, 28-nji, 29-njy orta mekdepleriň, 3-nji çagalar bagynyň şahamçasynyň binalarynyň üçekleriniň bejergi işleri, 21-nji, 24-nji orta mekdepleriň elektrik tok ulgamynyň bejergi işleri, 4-nji çagalar bagynyň daşky diwarynyň suwag-reňk işleri.

Bäsleşik üçin teklipler 2023-nji ýylyň Mart aýynyň 16-na sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (522) 5-30-70

+993 (522) 5-30-81

Faks:

+993 (522) 5-30-70

Mary şäheriniň Şapak ýaşaýyş jaý toplumynyň 25-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022