23.03.2023
26.04.2023

“Halkbank” PTB-y audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň “Halkbank” paýdarlar täjirçilik banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça amallar töwekgelçiliklerine içki gözegçilik ulgamyny bahalandyrmak boýunça garaşsyz audit barlagyny geçirmek üçin halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 iş günüň dowamynda görkezilen salgy boýunça kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-49-05

+993 12 44-49-14

Elektron salgysy:

info@halkbank.gov.tm

Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 154-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022