22.11.2023
24.11.2023

InterPackExpo 2023

Kategoriýa: Gaplamak we gaplar, karton, kagyz, lentalar, gasynlanan karton, poligrafiýa

Guramaçy: IEG Uzbekistan

Geçirilýän ýeri: Uzexpocentre

Web sahypasy: www.ieg.uz

Interpackexpo - gaplamak üçin enjamlaryň we tehnologiýalaryň sergisi. Bu sergi Özbegistanyň Daşkent şäherinde her ýyl Halkara sergi merkezinde (Uzexpocentre) geçirilýär.

“Interpackexpo” gaplamada soňky gazananlary hödürlemek we tanyşdyrmak üçin platforma bolup çykyş edýär. Bu ýerde önümleri gaplamak, belgilemek, daşamak we saklamak üçin iň täze tehnologiýalary we enjamlary görüp bilersiňiz. Şeýle hem sergide gaplamak üçin täze materiallar we enjamlar bilen tanyşdyrylar.

“Interpackexpo” dürli pudaklaryň wekillerini, şol sanda azyk öndürijileri, derman öndüriji kompaniýalary, kosmetika öndürijileri, öý himiýa öndürijileri we ş.m. gyzyklandyrýar. Sergi gaplama pudagynyň soňky tendensiýalary we täzelikleri bilen tanyşmaga, şeýle hem enjamlar we materiallar bilen täze hyzmatdaşlary we üpjün edijileri tapmaga mümkinçilik berýär.

Daşkent, Özbegistan
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022