07.10.2023
11.10.2023

Anuga 2023

Kategoriýa: Iýmit we içgiler, garbanyşlar, kofe, çaý, kakao, şokolad, süýt, doňdurma, peýnir, et, guş eti, deňiz önümleri, azyk enjamlary, iýmit goşundylary, ysly beriji göşundylar, ýag, miweler we gök önümler, çörek we konditer önümleri

Guramaçy: Koelnmesse GmbH

Geçirilýän ýeri: Koelnmesse

Web sahypasy: www.anuga.com

Anuga - Germaniýanyň Köln şäherinde her iki ýylda bir gezek geçirilýän azyk we içgiler pudagynyň iň uly halkara söwda sergisidir. Sergi önümleriň we tehnologiýalaryň giň toplumyny hödürleýär, şeýle hem şertnamalary baglaşmak we bu möhüm pudakda täze aragatnaşyk gurmak üçin platforma bolup çykyş edýär. Anuga azyk we içgi pudagynda durnuklylyga we daşky gurşaw meselelerine-de üns berýär.

Köln, Germaniýa
Bulary hem okaň
2022