12.06.2023
23.06.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy dizel hereketlendiriji üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy “САТ-3512В” kysymly dizel hereketlendiriji üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça №10113138 belgili tender yglan edýär

Tendere gatnaşyjy Caterpillar şaýlaryny öndüriji ýa-da Caterpillar şaýlary satmaga hukukly resmi dileri bolmaly. Tender boýunça tehniki talaplar we spesifikasiýa tendere gatnaşmak üçin arzalary tabşyrmagyň möhleti dolandan soň berilýär.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň iýun aýynyň 23-na, sagat 18:00-a çenli.

Elektron salgylary:

mekan.allaberdyev@eni.com

viktoriya.nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022