12.07.2023
31.07.2023

BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasy derman serişdesi bilen üpjün etmek boýunça halkara tender yglan edýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy “Альтеплаза” dermany Türkmenistana getirmek boýunça halkara tender yglan edýär

Tender teklipleri 2023-nji ýylyň 31-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Tender boýunça zerur maglumatlary şu salgydan ýükläp alyp bilersiňiz.

Bäsleşik boýunça deslapky maslahat 2023-nji ýylyň 17-nji iýulynda ýerli wagt boýunça sagat 16: 00-da geçiriler

Bäsleşik boýunça deslapky maslahata gatnaşmaga isleg bildirýän ähli taraplar hist.procurement@undp.org salgysyna kompaniýa barada gysga maglumaty we tenderiň belgisini (ITB No.:538-GFPHST-ITB-TKM-LTA) görkezmek bilen arzalaryny iberip bilerler.

Aşgabat, Türkmenistan
Bulary hem okaň
2022