18.08.2023
25.08.2023

Arkadag şäher häkimligi binalary we awtotoplumy gurmak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti Arkadag şäheriniň häkimligi bilen bilelikde, şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda gurulmaly şu binalaryň taslamalaryny düzmek we gurmak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar:

  • awtotoplumy we bellige alyş nokadyny;
  • awtomobil menzilini;
  • Gorjaw etrap häkimliginiň edara binasyny;
  • saglyk öýüniň binasyny.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri şäher Arkadag şäher häkimliginiň edara binasynda 2023-nji ýylyň 25-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+99312 57-29-08

Elektron salgysy:

adk@sanly.tm

Arkadag şäheriniň Arkadag şaýolunyň 30-njy jaýy
Bulary hem okaň
2022