06.12.2023
08.12.2023

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi

2023-nji ýylyň 6 — 8-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň Söwda we senagat edarasynyň guramagynda Aşgabat şäherinde Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler.

Sergide arassaçylyk serişdeleri we şahsy arassaçylyk önümleri, awtoşaýlar, çörek kärhanasy üçin enjamlar, daýhan hojalygy üçin enjamlar(ammarlar, ahyrlar), daýhan hojalygy üçin süýt sagyjy enjamlar, gap-çanak, gözellik önümleri, gurluşyk materiallary, tehnika we enjamlar, jemgyýetçilik iýmiti üçin aşhana enjamlar (restoranlar, ,myhmanhanalar, kafe, mekdepler, çagalar baglary we ş.m), kanselýariýa harytlary, konditer önümleri, mebel, mesge ýagyny öndürmek we saklamak üçin enjamlar, miwe şirelerini öndürmek wwe saklamak üçin  enjamlar, öý hojalyk tehnikasy, senagat gaplama enjamlary, şokolad önümleri, süýt önümlerini öndürmek we saklamak üçin  enjamlar, zergärçilik önümleri (altyn-kümüş şaýlary) üçin basyş formalary we Türkiýe respublikasynda öndürilen beýleki eksport harytlary görkeziler.

Türkmenistan, Aşgabat, Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
2022