17.03.2024
19.03.2024

Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi

17-nji martda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) döredilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň sergisi açylar.

Sergi Birleşmäniň agzalarynyň häzirki güne çenli ýeten sepgitlerini görmek üçin meýdança bolup hyzmat eder.

Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde 2024-nji ýylyň 17-19-nji mart aralygynda geçiriler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+99312) 39-89-81

(+99312) 39-89-69

Elekron salgysy:

info@cci.gov.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
2022