04.09.2024
06.09.2024

HI-TECH Turkmenistan 2024

2024-nji ýylyň 4-6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy we “Oguzabat” Hojalyk jemgyýeti bilelikde, Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary çekmek boýunça “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forum we sergi geçirilýär. Bu möhüm waka, innowasiýa tehnologiýa pudagynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara peýdaly we deň hukukly hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we işjeňleşdirmek üçin platforma bolar.

Sergi temalary gurluşyk tehnologiýalary, akylly şäherler, emeli intellekt we maşyn öwrenmek, täzelenip bilýän energiýa çeşmeleri, energiýa täsirli tehnologiýalar, bazar ýerleri (märketpleýs), 5G we aragatnaşyk torlarynyň indiki nesilleri, lukmançylyk anyklaýyş enjamlary we gurallary, robot tehnikalary, senagatdaky wirtual hakykat, elektron hökümet, maliýe tehnologiýalary we beýleki kategoriýalary öz içine alýar.

Geçirilýän çäräniň esasy maksady Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary çekmek we öde baryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak.

Gurnalýan “HI-TECH Türkmenistan 2024” atly halkara forum we sergi  Türkmenistanyň IT-tehnologiýalary pudagynda gazananlaryny görkezmekde we bu pudakda progressiw özgertmeleri geçirmekde möhüm rol oýnaýar.

Guramaçylar bilen habarlaşmak üçin:

Telefon belgileri:

+99361 48-00-80

​+99361 48-00-70

Elektron salgysy:

pr@hitech-turkmen.com,

info@hitech-turkmen.com

Website: hitech-turkmen.com

Bulary hem okaň
2022