27.08.2024
29.08.2024

Iran Agrofood

Eýran Yslam Respublikasynyň 16-njy ýöriteleşdirilen azyk önümleri we oba hojalygy sergisi 2024-nji ýylyň 27-29 awgusty aralygynda Aşgabat şäherinde “ Iran Agrofood ” ady bilen geçiriler.

Bu sergi oba hojalyk we azyk önümlerini, oba hojalyk tehnikasyny öndürmek, degişli industriýa, modifisirlenen tohumlary, dökünleri, himiki serişdeleri öndürmek, şeýle hem oba hojalyk we azyk önümlerini gaplamak pudaklarynda iş alyp barýan önüm öndürijiler we ykdysady işewürler, ylaýta-da täzeçil tehnologiýalara eýe bolan we ylyma esaslanýan kompaniýalar üçin özleriniň kuwwatlyklaryny we mümkinçiliklerini görkezmäge täze bir mümkinçilik bolar.

Bulary hem okaň
2022