Nebit-gaz

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

31.08.2022 13.09.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň çäginde 2023-25-nji ýyllar üçin potratçynyň enjamlaryny ulanyp guýulary barlag-synagdan geçirmek we perforirlemek üçin...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

01.08.2022 14.08.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň çäginde 2023-25-nji ýyllar üçin potratçynyň enjamlaryny ulanyp guýulary barlag-synagdan geçirmek we perforirlemek üçin...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

01.08.2022 10.08.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda we Russiýanyň walýutasynda(rublda) guýularda düýpli abatlaýyş işlerini...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022