Tenderler

Balkan welaýat häkimligi potratçyny seçip almak boýunça tender yglan edýär

16.10.2019 25.10.2019

Balkan welaýat häkimligi “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Gurbansoltan eje şaýoly, 14