Hyzmat

TDHÇMB öz işini sanlylaşdyrmak boýunça tender yglan edýär

09.02.2023 15.03.2023

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy manatda biržanyň işini sanlylaşdyrmagyň taslamasyny işläp düzmek we ony ornaşdyrmak boýunça açyk tender yglan edýär Tendere...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 52
2022