Multimediýa

Aşgabatda YHG-nyň 15-nji sammiti geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde ýekşenbe güni Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly,...

Aşgabatda köpugurly işewür merkezli “Garagum” oteli açyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda anna güni Aşgabat şäherinde köpugurly işewür merkezli “Garagum” oteliň açylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara ýurduň deputatlary, hökümet agzalary, şeýle hem jemgyýetçilik...

Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan metanyň zyňyndylaryny azaltmakçy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glazgo şäherinde geçirilýän maslahatynyň (COP26) 26-njy mejlisinde eden çykyşynda Türkmenistanyň metanyň...

Aşgabatda halkara nebitgaz maslahaty öz işine başlady

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda çarşenbe güni ýurdymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna bagyşlanan “Türkmenistanyň nebiti we gazy” (OGT 2021) atly XXVI halkara maslahaty öz işine başlady. Halkara maslahaty...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022