Multimediýa

Zenanlar güni mynasybetli sergi öz işine başlady

“Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy” atly halkara sergi sişenbe güni öz işine başlady.  Serginiň açylyş dabarasyna Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw...

Aşgabatda baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýakyldy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda çarşenbe güni ýurdumyzyň baş arçasynyň yşyklaryny ýakmak dabarasy geçirildi.  “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdança Täze ýyl dabaralarynyň merkezine öwrüldi. Şol ýerde ýurdumyzyň...

Aşgabatda YHG-nyň 15-nji sammiti geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde ýekşenbe güni Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) 15-nji sammiti geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly,...

Aşgabatda köpugurly işewür merkezli “Garagum” oteli açyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda anna güni Aşgabat şäherinde köpugurly işewür merkezli “Garagum” oteliň açylyş dabarasy geçirildi. Bu dabara ýurduň deputatlary, hökümet agzalary, şeýle hem jemgyýetçilik...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022