Multimediýa

Ak gara bürenen Aşgabat

Ýakynda ýagan gar türkmen paýtagtyny ak dona büredi. Tebigatyň döreden peýzažlary Aşgabadyň her bir ýaşaýjysyny öz rahatlylygy bilen täsir galdyrýar. Garyň ýagmagy daş-töweregimizde baýramçylyk duýgusyny oýandyryp,...

Aşgabatda täze ýaşaýyş jaýlar toplumy açyldy

Geçen sişenbe güni Aşgabat şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlan durmuş-medeni maksatly iri desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýerde 12 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň...

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi şenbe güni öz işine başlady. Däp bolup gelýän sergä ykdysadyýetiň döwlet...

Aşgabatda Dokma senagaty ministrliginiň täze dükanlary açyldy

Çarşenbe güni Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugrunda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bäş sany söwda dükanlarynyň täze toplumynyň açylyş dabarasy geçirildi. Köçäniň 3-nji jaýynda ýerleşýän dükanlarda Türkmenistanda...

Türkmenbaşy jins toplumy önümçiligiň görnüşlerini artdyrýar

Aşgabatdaky Türkmenbaşy jins toplumy mekdep okuwçylary üçin gabardin matasyndan mekdep balaklarynyň önümçiligini ýola goýdy. Toplumyň tikin fabriginiň meýilleşdiriş bölüminiň hünärmeni Nurjahan Begjanowanyň “Biznes Türkmenistan” internet neşirine...

Türkmenistanda mekdep bazarlary hyzmata başlady

Türkmenistanda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlarynyň 410 sanysy 10-njy awgustda müşderilere hyzmat...
2022