Multimediýa

Senagat pudagyna bagyşlanan sergide dokma ugry agdyklyk edýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda “Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi sişenbe güni öz işine başlady. Sergide ýerli senagat pudagynyň döwlete degişli önümçilik ugurlary...

Aşgabatda GDA-nyň baş diplomatlary duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde penşenbe güni Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň başlyklyk etmeginde geçirilen mejlise...

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi duşenbe güni öz işine başlady. Däp bolup gelýän sergä ykdysadyýetiň döwlet...

El işleriniň bazary

Şenbe güni Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Bagtyýarlyk” söwda-dynç alyş merkezinde el işleriniň bazary geçirildi. Dürli görnüşli bezegler, el nagyşlary ýerleşdirilen torbalar, şekillendiriş we zergärçilik sungaty bilen...

Aşgabatda halkara energetika sergisi başlady

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde “Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi penşenbe güni öz işine başlady. 11-nji gezek geçirilýän energetika sergisi Türkmenistanyň Energetika...

“Aroma” türkmen bazaryna girdi

Bolgariýanyň iň uly şahsy arassaçylyk serişdelerini öndürýän “Aroma” kompaniýasynyň önümleri türkmen bazaryna girdi. Kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi dileri ýakynda “Aroma” önümleriniň üçünji tapgyryny getirmäge taýýarlanýandyklaryny...

Aşgabatda "Türkmengurluşyk – 2019" halkara sergisi açyldy

Türkmenistanyň paýtagtynda "Türkmengurluşyk – 2019" halkara sergisi penşenbe güni açyldy. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilýän sergä ýerli gurluşyk kompaniýalary bilen bir hatarda Türkmenistanda gurluşyk pudagynda iş alyp...

"Türkmen Sährasy-2019" awtoulag sergisi badalga aldy

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň sergi zalynda "Türkmen Sährasy-2019" awtoulag sergisi badalga aldy. Awtomobil muşdaklarynyň köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşan sergisiniň dowamynda owadanlygy bilen ünsi çekýän...
2022