Aşgabadyň arçalary ak possuna bürendi

Aşgabadyň arçalary ak possuna bürendi

Sişenbe güni ýagan gar türkmen paýtagtyny ak reňke büredi. Gyşyň bu pursatyndan peýdalanmak isleýän dürli ýaşdaky adamlar gar oýnamaga hem-de garda gezelenç etmäge çykdylar. Aşgabadyň seýilgähleri, köçeleri, binalary “ak donlaryny” geýdiler.

2022