Aşgabat täze ýylyň bosagasynda

Aşgabat täze ýylyň bosagasynda

Sanlyja sagatlardan bütin dünýä senenamasynda üýtgeşik, owadan 2020 sanlar peýda bolar. Türkmen paýtagtynda täze ýyl şadyýan garşy alynýar.

Milli äheňler bilen bezelen seýilgähleri häzirki günlerde juda köpadamly. Ynha, şadyýan pursatlardan käbir öwüşginler.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022