Dekabr II hepde: TDHÇMB-da eksport söwdalary $22,1 milliondan geçdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Dekabr II hepde: TDHÇMB-da eksport söwdalary $22,1 milliondan geçdi
Hünärmen nah ýüplük önümçiliginiň alnyp barlyşyna gözegçilik edýär, Türkmenistan.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda (TDHÇMB) geçen hepdede geçirilen söwdalaryň jemi bahasy 22 million 105 müň ABŞ dollaryna deň boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy duşenbe güni habar berdi.

Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri daşary ýurt puluna karbamidi (“Türkmenhimiýa” döwlet konserni), yşyklandyryş kerosinini satyn aldylar.

Şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gyrgyzystanyň telekeçileri dokma senagaty önümlerini, nah ýüplük we mata, pagta süýümini, gaýtadan dikeldilen süýümi, pagta egriji hem-de senagat önümçiliginiň dürli görnüşli galyndylaryny satyn almak boýunça geleşik baglaşdylar.

Türkmenistanyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 220 million manada golaý bolan tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” döwlet konserni), polipropileni, nebit bitumyny, binýatlyk ýagy (“Türkmennebit” döwlet konserni), elde dokalan halylary, nah ýüplügi we beýlekileri satyn aldylar.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy.

2022