“Türkmendemirýollary” Türkmenbaşy portundan uzaýan ugurlar boýunça ýeňillikleri hödürleýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Türkmendemirýollary” Türkmenbaşy portundan uzaýan ugurlar boýunça ýeňillikleri hödürleýär
Türkmenbaşy halkara deňiz porty, Balkan welaýaty, Türkmenistan.

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen demirýol pudagy üstaşyr, import hem-de eksport ýük daşamalaryny ösdürmek, şeýle hem gelýän gämilerden demirýol wagonlaryny ýüklemek we düşürmek boýunça giň mümkinçilikleriň hödürleýär diýip, “Demirýollary” AGPJ-niň wekili sanly ulgam arkaly geçirilen “Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Merkezi Aziýanyň eksportynyň üstaşyr merkezi hökmünde” atly tegelek stol duşuşygynda aýtdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň çarşenbe güni habar bermegine görä, “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan 2024-nji ýylda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen uzaýan ugurlar boýunça hödürlenýän ýeňillikler şulardan ybarat:

  • Türkmenbaşy Halkara deňiz portundan türkmen-özbek serhedinden Farap/Takhiataş serhet nokadyna geçýän şeker çig malyna we künjara 40% arzanladyş;
  • Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen Farap/Takhiataş serhedinden daşalýan hususy we kärendesine wagonlara 30%, şeýle hem tükelleýiş parklarynyň wagonlaryna we önümçiligiň beýleki görnüşlerine (çeleklerde daşalýan alýumin we nebit önümlerinden başga) 20% arzanladyş;
  • Tranzit ugurlarynda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty 1 – Ymamnazar, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty 1 – Geçelge 161 ugurlaryndan iki tarapa hem 40% arzanladyş;
  • Türkmenbaşy portundan (wagonlaryň eýeçiliginiň görnüşine garamazdan) ähli ugurlarda (Türkmenbaşy Halkara deňiz porty 1 – Ymamnazar, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty 1 – Geçelge 161 ugurlaryndan iki tarapa) ýüklemek we düşürmek amallary ýerine ýetirilende 50% arzanladyş.

Türkmenistanyň çäginde eksport, import we ýük daşamak üçin demirýol nyrhlarynyň doly sanawy, hödürlenýän arzanladyşlar hem-de ýörite nyrhlar bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi web sahypasy arkaly tanşyp bilersiňiz.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022