Türkmenistan Merkezi Aziýa energiýa serişderleriniň eksportyny artdyrmaga taýýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Merkezi Aziýa energiýa serişderleriniň eksportyny artdyrmaga taýýar
Türkmen tarapy Türkmenistandan Merkezi Aziýa ýurtlaryna tebigy gazyň iberilmegini ep-esli ýokarlandyrmaga taýýardygy mälim etdi.

Türkmenistan Merkezi Aziýa we beýleki ýurtlara ugradylýan tebigy gazynyň hem-de elektrik energiýasynyň möçberini ep-esli ýokarlandyrmaga taýýardygyny aýtdy. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda anna güni geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň 3-nji konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça metbugat wekilleri üçin geçirilen brifingde aýtdy.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar berşi ýaly, sebit ýurtlarynyň energiýa pudagyndaky özara gatnaşyklary baradaky çykyşlarynyň dowamynda, türkmen tarapynyň Türkmenistandan Merkezi Aziýa ýurtlaryna ýa-da sebitleriň üsti bilen özara peýdaly şertlerde daşary ýurt bazarlaryna tebigy gazyň üpjünçiliginiň mukdaryny ep-esli ýokarlandyrmaga taýýardygy mälim edildi diýip, ministr belledi.

Türkmenistanyň ýokary derejeli diplomaty Türkmenistanda bar bolan mümkinçilikleriň Merkezi Aziýa ýurtlarynda elektrik energiýanyň üpjünçiligini ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýändigini aýtdy.

Meredowyň belleýşi ýaly, Merkezi Aziýa sebitiniň tebigy baýlyklarynyň mümkinçilikleriniň iň ýokary derejede durmuşa geçirilmegi we geografiki ýerleşişiniň artykmaçlyklary sebitiň içinde hem daşynda güýçli energiýa infrastrukturasynyň döredilmegini talap edýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda geçirilen maslahatyň çäginde Türkmenistandan Gyrgyzystana tebigy gaz we elektrik energiýasyny ibermek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

2022