Türkmen-özbek söwda dolanyşygy ýedi aýda $486 milliona golaýlady

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen-özbek söwda dolanyşygy ýedi aýda $486 milliona golaýlady
Şu ýylyň geçen ýedi aýynda Özbegistanyň Türkmenistandan importy 352,8 million ABŞ dollaryna barabar boldy.

Özbegistanyň Türkmenistan bilen daşary söwda dolanyşygy 2022-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda 485,8 million ABŞ dollaryna deň bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,5% artdy. Bu barada Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň geçen çarşenbe güni çap eden hasabatynda maglumat berildi.

Şu ýylyň geçen ýedi aýynda Özbegistanyň Türkmenistandan importy 352,8 million ABŞ dollaryna barabar bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,5% ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde ýurduň Türkmenistana eksporty 133 million ABŞ dollaryna deň bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 32,4% ýokarlandy. Şeýlelikde, Türkmenistan Özbegistanyň söwda hyzmatdaşlarynyň ilkinji onlugyna girdi.

Özbegistanyň ýanwar-iýul aýlarynda daşary söwda dolanyşygy 28,1 milliard ABŞ dollaryna deň bolup, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,3 milliard ABŞ dollaryna golaý ýa-da 29,2% ýokarlandy.

Şu ýylyň geçen ýedi aýynda Özbegistanyň Hytaý bilen söwda dolanyşygy 5,2 milliard ABŞ dollaryndan geçdi. Özbegistanyň importy 3,7 milliard ABŞ dollaryndan gowrak bolup, eksporty bolsa 1,5 milliard ABŞ dollaryndan geçdi.

Hasabat döwründe Özbegistanyň beýleki daşary ýurt söwda hyzmatdaşlarynyň arasyna Russiýa ($4,8 milliarddan gowrak), Gazagystan ($2,5 milliarda golaý), Türkiýe ($2 milliard), Günorta Koreýa ($1,4 milliarddan gowrak), Gyrgyzystan ($659,9 million), Germaniýa ($636,7 million), Owganystan ($419,9 million) we Hindistan ($376,7 million) girdi.

Türkmenistan bilen Özbegistanyň söwda dolanyşygy 2021-nji ýylda 881 million 900 müň ABŞ dollaryna deň boldy. Bu görkeziji 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 61% ýokarydyr.

2022