Türkmenistan bilen Eýran energiýa we suw dolandyryş ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmekçi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen Eýran energiýa we suw dolandyryş ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmekçi
Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň bar bolan mümkinçiliklerine esaslanyp hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň ýollary boýunça pikir alyşdylar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabian bilen çarşenbe güni Aşgabatda geçiren duşuşygynyň dowamynda energiýa we suw dolandyryş ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň bar bolan mümkinçiliklerine esaslanyp hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň ýollary boýunça pikir alyşdylar. Bu barada IRNA agentligi habar berdi.

Habarda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti we Eýranyň energetika ministri iki ýurduň arasynda energiýa çeşmeleriniň söwdasy, türkmen elektrik energiýasyny Eýranyň üsti bilen üçünji ýurtlara ibermegiň mümkinçiligi, Tejen (Harirud) we Etrek derýalaryny giňeltmek we gazuw işlerini geçirmek meselesi boýunça pikir alyşdylar. Şeýle hem taraplar Eýran, Türkmenistan we Owganystan arasynda Tejen derýasy babatda üçtaraplaýyn ylalaşygy düzmek boýunça hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar.

Eýranyň Energetika ministriniň halkara gatnaşyklary boýunça geňeşçisi Mohammad Ali Farahnakýan oktýabr aýynyň başynda Hazar deňziniň gündogar tarapyndan Türkmenistanyň üsti bilen Eýranyň we Russiaýanyň elektrik torlarynyň birikdirilmegi ugrunda işler alnyp barylýandygyny habar berdi.

2022