Biznes

Brifingde eksport mümkinçilikleri barada gürrüň edildi

28-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda “Mizan” işewürlik merkezinde Ahaldaky gazdan benzin öndürýan zawodyň (AGBÖZ) açylyş dabarasyna bagyşlanan brifing geçirildi. Birifingde çykyş edenler zawodyň önümçilik mümkinçilikleri...

Türkmen işewürleri Tokio gazna biržasynda boldular

Aşgabat — Tokio göni howa gatnawy arkaly 26-njy iýunda Ýaponiýa ugran Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary anna güni Tokio gazna biržasyna baryp gördüler. Türkmen...

Türkmen gök önümleriniň eksporty $15 milliona ýetdi

Türkmenistan gök önümleri eksport etmek boýunça öz ornuny pugtalandyrýar. Şu ýylyň dowamynda ýyladyşhanalarda 15 müň tonnadan gowrak hyýar we pomidor ösdürildi we daşary ýurtlara ugradyldy,...

Nebit önümleri birža söwdalarynda öňdebaryjy boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 87-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Türkiýeden, Singapurdan, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan...

Iki müňe golaý “KAMAZ” satyn alnar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, beýleki edara-kärhanalara “KAMAZ” kysymly awtoulaglaryň, ýörite tehnikalaryň uly toplumyny we ätiýaçlyk şaýlaryny...

Türkmen öý harytlary Ýewropa bazaryna ymtylýar

20-nji iýunda paýtagtymyzyň “Olimpiýa” myhmanhanasynda türkmen telekeçileri üçin “Öý bezegi we öý tekstil harytlarynyň Ýewropa ýurtlaryna eksporty” ady bilen seminar geçirildi. Ýewropa Bileleşiginiň “Türkmenistanda oba...

Dubaýda “Türkmen halylary” dükany açyldy

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde “Türkmen halylary” dükany açyldy. Geçen Ýekşenbe güni “Al Fattan Marine Towers” söwda merkezinde dabara bilen açylan bu dükanda ýüňden we...

Esengulynyň kärhanasynda 761 m2 el haly dokaldy

Şu ýylyň geçen bäş aýynda «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Esenguly şäherindäki çeper halyçylyk kärhanasynda taýýarlanýan haly önümleriniň ählisi diýen ýaly içerki we daşarky bazarlaryň uly isleg...

Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-niň 133 million dollaryna barabar boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 66-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-den, Singapurdan, BAE-den, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän...
2022