Jemgyýet

Awazadaky tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigi bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Sapardurdy Toýlyýewe “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak üçin mümkinçilikleri...

Türkmenistan Ukraina ynsanperwer kömegini ugradar

Türkmenistan şu ýylyň aprel aýynda Ukrainanyň halkyna ynsanperwer kömegini ugradar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň metbugat gullugy sişenbe güni habar berdi. Ynsanperwer kömegi derman serişdelerinden...

Türkmenistanyň Prezidenti Hezreti Omar metjidinde sadaka berdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow duşenbe güni Gahryman Arkadagymyz bilen bilelikde aýlaryň iň ýagşysy hasaplanýan mübärek Remezan aýynda paýtagtymyzdaky hajy Arkadagymyzyň tagallasy esasynda gurlan Hezreti Omar...

Türkmenbaşyda 400 orunluk köpugurly hassahana açyldy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow anna güni Balkan welaýatyna saparynyň çäginde Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar...

Hormatly Prezidentimiz welosipedli ýörişe gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow penşenbe güni Bütindünýä saglyk gününe gabatlanylyp geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Şeýle hem, welosipedli ýörişe...
2022