Jemgyýet

Türkmenistanyň raýatlygyna 1301 adam kabul edildi

Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan, raýatlygy bolmadyk 1 müň 301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow degişli Permana anna güni sanly ulgam arkaly...
2022