Jemgyýet

Türkmenistanyň iki sany ýokary okuw jaýynyň täze binalary gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde “Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binalar toplumyny gurmak hakynda” hem-de “Türkmenistanyň Döwlet energetika...

Türkmenistanyň Prezidenti Hazaryň kenarynda welosipedli gezelenç etdi

Zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Hazaryň kenarynda welosipedli gezelenç etdi. Türkmenistanyň Döwlet Baştutany welosipedli ýörişiň dowamynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň çäklerini synlady....
2022