Jemgyýet

Türkmenistanda Nowruz baýramy 23-nji marta çenli dowam eder

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda şu ýyl Milli bahar baýramynyň – Halkara Nowruz gününiň ýekşenbe gününe gabat gelýändigini belläp,...

Türkmenistanda at çapyşyklara totalizator goýumlary giriziler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň duşenbe güni geçiren iş maslahatynyň barşynda wise-premýer Esenmyrat Orazgeldiýew atçylyk pudagyny döwrebaplaşdyrmak we girdejilerini ýokarlandyrmak maksady bilen, at çapyşyklarynda goýumly oýunlary,...

Daşoguzda döwrebap dynç alyş seýilgähi gurlar

Wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikow anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň ýaşaýjylarynyň çagalary üçin niýetlenen döwrebap dynç...

TDGG-na deslapky gümrük maglumatlaryny alyşmak üçin enjamlar geldi

Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň we Bütindünýä gümrük guramasynyň “Konteýnerli ýük daşamalara gözegçilik etmek boýunça maksatnamasynyň” çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy...