Jemgyýet

Türkmenistanyň ekologlary arça, pisse we badam nahallaryny ekdiler

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Köpetdag döwlet goraghanasynda ýurduň Agrar partiýasynyň we Ahal welaýatyň Daşky gurşawy goramak müdirliginiň gatnaşmagynda ýabany ösümlikleri oturtmak boýunça köpçülikleýin işler...

Türkmenistan Halkara Nowruz gününi belleýär

Türkmenistan Milli bahar baýramy - Halkara Nowruz gününi giňden belleýär. Bu baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar sişenbe güni Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky “Nowruz ýaýlasynda” ýaýbaňlandyryldy. Bu...
2022