Jemgyýet

BMGÖM Türkmenistana derman serişdeleriniň tapgyryny getirdi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) Türkmenistana dem alyş kesellerini bejermek üçin derman serişdeleriniň tapgyryny getirdi. BMGÖM-nyň duşenbe güni habar berşi ýaly, bu tapgyr “Beklometazona Diptopionat”, “Budesonid”,...

Türkmenistana COVID-19 profilaktikasy üçin enjamlar gowşuryldy

Bütindünýä Banky tarapyndan maliýeleşdirilýän Türkmenistanda COVID-19 ýokanjyna garşy göreşmek taslamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 3-4-nji mart aralygynda laboratoriýa enjamlary gowşuryldy. Lukmançylyk enjamlary...

Türkmenistanda Aral deňzi boýunça täze taslama gol çekildi

Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) penşenbe güni “Peýda almak üçin Aral deňziniň basseýninde ýer baýlyklaryny we ýokary tebigy gymmatly ekosistemalary gorap...

Türkmenistan 2025-nji ýyla çenli temmäkiden azat ýurt bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama...
2022