Jemgyýet

Türkmenistanda harby okuw meýdan türgenleşikleri geçirildi

Türkmenistanyň Balkan welaýatynda çarşenbe güni harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň şahsy düzüminiň harby hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak,...

Türkmen haj zyýaratçylarynyň 289 sanysy Mekgä ugradylar

Haj parzyny berjaý etmek üçin 2024-nji ýylyň 10-njy iýuny — 9-njy iýuly aralygynda türkmen zyýaratçylarynyň 289 sanysy Saud Arabystany Patyşalygyna ugradylar. Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine...

Aşgabatda Türkiýäniň aşhanasy hepdesine bagyşlanan çäre geçirildi

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi çarşenbe güni Aşgabatda Türkiýäniň aşhanasy hepdesine bagyşlanan çäre geçirdi. Türkiýäniň ilçisiniň rezidensiýasynda geçirilen bu çärä Türkmenistandaky daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we...
2022