Jemgyýet

Aşgabatda Türkiýäniň aşhanasy hepdesine bagyşlanan çäre geçirildi

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçisi çarşenbe güni Aşgabatda Türkiýäniň aşhanasy hepdesine bagyşlanan çäre geçirdi. Türkiýäniň ilçisiniň rezidensiýasynda geçirilen bu çärä Türkmenistandaky daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we...

Ukrainada Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli çäre geçirildi

Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy 2024-nji ýylyň 16-njy maýynda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbe güni giňden bellenilýän Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli çäre geçirdi. Çärä Ukrainada akkreditirlenen diplomatik...
2022