Jemgyýet

Türkmenistan ikinji milli emeli hemrany uçurmagy meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň orunbasary Batyr Annaýew şu ýylyň 14-15-nji dekabrynda Ermenistanyň paýtagty Ýerewan şäherinde geçirilen deň­ze çykalgasy bolmadyk...

Türkmenistanyň Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Älem” medeni-dynç alyş merkezinde anna güni ýurduň Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly,...
2022