Jemgyýet

Türkmenistanyň DIM-i konsullyk gullugynyň işini sanlaşdyrýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Konsullyk gullugynyň işini sanly ulgama geçirmek maksady bilen, “Resminamalary (tassyklamak) kanunlaşdyrmak” we “Onlaýn usulda raýatlary konsullyk hasaba almak” üçin programma üpjünçiligini...

OGT-2020 halkara maslahaty onlaýn görnüşinde geçiriler

“Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020” (OGT–2020) XXV halkara maslahaty 2020-nji ýylyň 28-29-njy oktýabr aralygynda Aşgabat şäherinde onlaýn görnüşinde geçiriler. Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň elektron gazetiniň geçen anna...

Aşgabatda lukmançylyk ulgamynyň täze edaralary açyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli lukmançylyk ulgamynyň iri täze desgalarynyň açylyş dabaralary boldy. TDH-nyň habar berşi ýaly, şenbe güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022