Türkmenistanda öndürildi

“Ukyply kärdeşler” gazbeton bloklaryny Özbegistana ugradýar

“Ukyply kärdeşler” hususy kärhanasy binalar we desgalar üçin gazbeton bloklarynyň 7 müň kubmetrden gowragyny Özbegistana ugratdy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu kärhananyň önümleri...

“Nowruz haly” önümleri ABŞ-a eksport edilýär

“Muhammet Balkan” hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýän “Nowruz haly” haryt nyşanly sintetiki halylar Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eksport edilýär. Bu barada kompaniýanyň marketing bölüminiň hünärmeni Serdar Hommatdurdyýew...

Düýe süýdüniň “Gudratly önümi” ilata elin ýetirilýär

“Gudratly önüm” haryt nyşanly süýt önümleri telekeçi Polat Kanaýewiň 500 düýeli hojalygynda taýýarlanýar. Düýeler telekeçä bölünip berlen giň meýdanda idedilýär. Gökdepe etrabynyň “Ahal” daýhan birleşiginiň çäginde...

“Mona” önümleriniň hyrydary köpelýär

Içerki bazar we eksport üçin ýokary hilli önümleri öndürmäge niýetlenen kuwwatly, döwrebap kärhanalary döretmek, ekologiýa taýdan arassa önümleriň önümçiligini giňeltmek we ilatyň iş bilen üpjünçiligini...

MBM howa süzgüçleri öndürilmäge başlandy

“Tajir ýoly” hususy kärhanasy “Meniň bagtyýar mekanym” (MBM) haryt nyşanly süzgüçleriň täze görnüşlerini öndürmäge başlady. Ozal ýag we ýangyç süzgüçleriniň 32 görnüşini öndürýän kärhananyň önüm...

“Ak toprak” 98 görnüş şöhlat öndürýär

Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine gatnaşan ýerli kompaniýalardan “Ak toprak” hususy kärhanasy “Bolelin”, “Teýli” we “Ararat” haryt nyşanly şöhlatlaryň 98 görnüşini öndürýär.  Kärhananyň wekili Muhammet Durdymuhammedow...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022