Türkmenistanda öndürildi

“Lotta Business Group” autsorsing jaň merkezi hyzmatlaryny hödürleýär

Türkmenistanda köpugurly “Lotta Business Group” kompaniýasy “Lotta-Line” jaň merkezi hyzmatlaryny hödürleýär. Kompaniýanyň wekili “Biznes Türkmenistan” internet neşirine beren beýanatynda “Lotta-Line” hyzmatynyň kärhanalara öz jaň merkezlerini “autsorsing”...

“Mizemez gadam” izogam önümçiligini iki esse artdyrdy

“Mizemez gadam” hususy kärhanasy şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda izogam önümçiligini iki esse artdyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi. Bellenilişi ýaly, şu ýylyň...

“Türkmen senagat” plastik turbalary öndürýär

“Türkmen senagat” hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat zolagynda ýerleşýän kärhanasynda plastik turbalaryň önümçiligi bilen meşgullanýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB)...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022