Habarlar

Türkmen Lideri Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrar

16-njy awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow awgust aýynyň aýagyna meýilleşdirilýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Singapur...

CBS we “Viacom” täzeden birleşdi

CBS we “Viacom” (VIA) birleşýär. Sişenbe güni ýaýradylan beýanata görä iki media ägirdiniň birleşmegi bu ulgamdaky birnäçe brendi “bir üçegiň aşagynda” jemlär. Köpden bäri garaşylýan...

“Mona” önümleriniň hyrydary köpelýär

Içerki bazar we eksport üçin ýokary hilli önümleri öndürmäge niýetlenen kuwwatly, döwrebap kärhanalary döretmek, ekologiýa taýdan arassa önümleriň önümçiligini giňeltmek we ilatyň iş bilen üpjünçiligini...

Iş durmuşynda peýdaly boljak 9 endik

Iş durmuşynyň dowamynda ähli başarnyklary öwrenendigiňi pikir etmek iň uly ýalňyşlyklaryň biri. Öz-özüňi kämilleşdirip, häzirki ýagdaýyňdan has köp başarnyk gazanmagyň ýoly yzygiderli öwrenmekden geçýär. “Quartz” internet...
2022