Habarlar

Uçarda ortaky kürsüde oturmak çemesiz bolmaz

Üç orunlyk uçar oturgyçlarynyň ortakysy dünýäde ýolagçylar tarapyndan iň az saýlanylýan kürsi bolup durýar. Koloradoda ýerleşýän “Molon Labe Seating” kompaniýasynyň “S1” dizaýny ortaky kürsiniň “abraýyny ýokarlandyrjaga”...

ADIOR Türkmenistan bilen hyzmatdaş bolmaga taýyn

Anna güni “Arçabil” myhmanhanasynda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça XXIX mejlisiniň gün tertibinde GDA we Ýewraziýa döwletleriniň Onkologiýa we Rentgenoradiologiýa merkezleriniň...

Aşgabatda geçiriljek 24-nji OGT maslahatyna üç aý galdy

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen halkara we milli sergileri, maslahatlary we okuw-maslahatlary gurnamakda öňdebaryjy orny eýeleýän "Türkmen Forum" kompaniýasynyň bilelikde guraýan 24-nji “Türkmenistanyň nebiti we gazy”...

Balaryçylaryň gyzgalaňly möwsümi dowam edýär

Iýul aýy balaryçylar üçin iň gyzgalaňly möwsümleriň biri. Ýandak, gowaça ýaly esasy bal beriji ösümlikleriň gülleýän döwründe bal almak, jöwzaly günlerde balary maşgalalaryna talabalaýyk ideg...

“Lebap” sement zawody eksporty ýokarlandyrýar

“Lebap” sement zawody önümi eksport etmegiň möçberlerini barha artdyrýar. Geçen ýylda daşary ýurt bazarlaryna çykarylan önüm jemi öndürilen gurluşyk materialynyň üçden bir böleginden gowrak möçberde...
2022