Beýan

Türkmenistanda sarp edijiniň gowy hilli haryda bolan hukugy

Türkmenistanda sarp edijiniň gowy hilli haryda (işe, hyzmata) we onuň hilini barlamaga bolan hukugy nämelerden ybaratdyr? “Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, sarp edijiniň...

Türkmenistanda azyk bazaryna döwlet gözegçiligi

“Azyk howpsuzlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, azyk bazaryna döwlet gözegçiligi Türkmenistanda azyk öndürmegiň zerur we hakyky derejesiniň balansynyň esasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we onuň tarapyndan...
2022