Syn-seljerme

Dünýäde kaustik soda önümçiligi

Kaustik soda dünýäde köp pudaklarda ulanylýan möhüm himiki maddadyr. 2022-nji ýylda dünýäde kaustik soda önümçiliginiň umumy mukdary 98 million tonna barabar boldy. Dünýädäki kaustiki soda...

Elektron söwda 2023: täze tendensiýalara üns bermek

Kärhanalar her ýyl öz ösüşleri boýunça meýilnamalar düzüp, bu ugurda ýüze çykyp biljek kynçylyklary we mümkinçilikleri kesgitleýärler. 2022-nji ýyl, hut 2021-nji ýylda bolşy ýaly pandemiýanyň...

Dünýäde dökün bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň günbatar sebitinde ýerleşýän Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbeýjanyň Döwlet Baştutanlarynyň Birinji Sammitiniň esasy gün tertibi Ýewropa energiýa serişdelerini ibermek meselesi...
2022