06.10.2022
04.11.2022

Aşgabat şäher häkimligi eskalatorlary täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 28 sany eskalatory aýryp, täzesini goýmak üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşik 2022-nji ýylyň 4-nji noýabrynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 92-56-24

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.
Bulary hem okaň
2022