22.11.2022
26.12.2022

“Senagat” PTB-y halkara audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky 2022-nji ýyl üçin halkara standartlar boýunça düzülen maliýe hasabatynyň halkara audit barlagyny geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 günüň dowamynda görkezilen salgy boýunça kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-44-82

+993 12 44-44-84

Elektron salgysy:

info@senagat­bank.com.tm

Aşgabat ş. Çandybil şaýoly, 129
Bulary hem okaň
2022