22.04.2023
26.05.2023

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasy tender yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasy ýaşaýyş jaýlaryň we binalaryň ýangyn howpsuzlyk ulgamyny abatlamak we tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän taraplar “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Jemagat hojalyk kärhanasyna ýüz tutup bilerler.

Bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny 550 (bäş ýüz elli) manat möçberde tölegi töläp (GBüS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) almaly.

Bäsleşik teklipleri şu bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 48-67-03

Türkmenistan, Aşgabat ş., Atatürk köçesi 61
Bulary hem okaň
2022