17.09.2023
20.09.2023

Foodex Saudi 2023

Kategoriýa: Iýmit we içgiler, et, guş eti, deňiz önümleri, iýmit goşundylary, ýakymly ysly goşundylar, ýag, miweler we gök önümler, çörek we konditer önümleri

Guramaçy: Reed Sunaidi Exhibitions

Geçirilýän ýeri: Jeddah Centre for Forums & Events

Web sahypasy: www.foodexsaudiexpo.com

“Foodex Saudi” sergisi 2023-nji ýylyň 17-nji sentýabryndan 20-nji sentýabryna çenli Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde bolar.

“Foodex Saudi” Ýakyn Gündogarda azyk, içgi we azyk önümlerini gaýtadan işleýän enjamlar boýunça öňdebaryjy söwda sergileriň biridir. Bu sergi azyk pudagynda işleýan telekeçiler üçin esasy bazar oýunçylary bilen aragatnaşyk gurmak, täze önümler we tehnologiýalar bilen tanyşmak we täze şertnamalary baglaşmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir.

“Foodex Saudi” sergisinde dünýäniň dürli künjeginden gelen azyk harytlary we içgileri, şeýle hem azyk önümlerini gaýtadan işlemek üçin enjamlary we tehnologiýalary bilen tanyşdyrylar.

“Foodex Saudi” serginiň çäginde iýmit we içgi ulgamyndaky düşünjäňizi artdyrmak üçin seminarlar, konferensiýalar we dadyp görme(degustasiýa) ýaly dürli çäreler geçiriler.

Er-Riýad, Saud Arabystan
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022