03.04.2024
05.04.2024

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi

2024-nji ýylyň 3-5-nji aprel aralygynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda haly, dokma we söwda pudaklaryny ösüşine bagyşlanan Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçiriler.

Türkmenistanyň söwda toplumynyň gazananlarynyň ýerli kärhanalaryň önümleriniň iň soňky nusgalary: azyk, senagat önümleri, sarp ediş harytlary, haly önümleri görkeziler.

Sergini gurnaýjy bolup Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy çykyş edýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+99312) 39-89-81

(+99312) 39-89-69

Elekron salgysy:

info@cci.gov.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022