Sergiler

Lukmançylyk senagatynyň halkara sergisi

09.10.2022 10.10.2022

2022-nji ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe saglyk, bilim we sport" atly halkara sergi...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi

12.04.2022 13.04.2022

12-nji aprelde Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

“Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergi

25.05.2022 26.05.2022

Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy “Ak şäherim Aşgabat” atly XXI köpugurly halkara sergä gatnaşmaga çagyrýar. Bu sergi 24-25-nji...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

Saudi Plastics & Petrochem 2022

06.06.2022 09.06.2022

Halkara Saud plastmassa we nebit-himiýa önümleriň söwda sergisi 2022-nji ýylyň 6-9-njy iýun aralygynda Saud Arabystanynyň Er-Riad şäherinde geçiriler. Sergide iň täze tehnologiýalar,...

Er-Riad, Saud Arabystan

K-Plastics & Rubber Exhibition 2022

19.10.2022 26.10.2022

Plastmassa we rezin önümleriniň dünýädäki iň uly “K” söwda sergisi 2022-nji ýylyň 19-26-njy oktýabr aralygynda Germaniýanyň Düsseldorf şäherinde geçiriler. “K” sergisi...

Düsseldorf, Demirgazyk Reýn-Westfaliýa, Germaniýa

KINDEREXPO UZBEKISTAN 2021

16.09.2021 18.09.2021

2021-nji ýylyň 16 - 18-nji sentýabr aralygynda Daşkent şäherinde ene we çaga önümleriniň halkara sergisi geçiriler. “KinderExpo” sergisiniň esasy tematiki bölümleri: Oýnawaçlar...

Özbegistan, Daşkent ş., Mustakillik şaýoly 2

BEAUTYEXPO UZBEKISTAN 2021

16.09.2021 18.09.2021

2021-nji ýylyň 16-18-nji sentýabr aralygynda Daşkent şäherinde “BEAUTYEXPO UZBEKISTAN 2021” atly gözellik harytlarynyň we salon enjamlarynyň ýöriteleşdirilen halkara sergi bazary...

Özbegistan, Daşkent ş., Mustakillik şaýoly 2
2022