Sergiler

HORECA BISHKEK 2020

08.04.2020 10.04.2020

2020-nji ýylyň 08-10-nji apreli aralygynda Bişkek şäherinde HORECA BISHKEK 2020” atly myhmanhana we restoran biznesiniň ýöriteleşdirilen halkara sergisi geçiriler. Degişli pudaklar: Keýtering...

Gyrgyzystan, Bişkek, Ahunbaýew köçesi 97

UPACKEXPO KYRGYZSTAN 2020

08.04.2020 10.04.2020

2020-nji ýylyň 08-10-nji apreli aralygynda Bişkek şäherinde UPACKEXPO KYRGYZSTAN 2020” atly gaplama senagatynyň ýöriteleşdirilen halkara sergisi geçiriler. Degişli pudaklar: Gaplama; Neşirýat, redaktirleme, grafiki...

Gyrgyzystan, Bişkek, Ahunbaýew köçesi 97

FOODTECH EXPO KYRGYZSTAN 2020

08.04.2020 10.04.2020

2020-nji ýylyň 08-10-nji apreli aralygynda Bişkek şäherinde “ FOODTECH EXPO KYRGYZSTAN 2020” atly azyk senagaty üçin enjamalaryň ýöriteleşdirilen halkara sergisi...

Gyrgyzystan, Bişkek, Ahunbaýew köçesi 97

FOODEXPO KYRGYZSTAN 2020

08.04.2020 10.04.2020

2020-nji ýylyň 08-10-nji apreli aralygynda Bişkek şäherinde “ FOODEXPO KYRGYZSTAN 2020” atly azyk we içgi önümleriniň ýöriteleşdirilen halkara sergisi geçiriler. Degişli...

Gyrgyzystan, Bişkek, Ahunbaýew köçesi 97

Shymkentbuild

11.03.2020 13.03.2020

2020-nji ýylyň 11-13-nji marty aralygynda Şymkent şäherinde “Shymkentbuild” atly gurluşyk we raýat gurluşygy önümleriniň halkara sergisi geçiriler. Guramaçylar timarlaýyş materiallary,...

Gazagystan, Şymkent, Astana şaýoly 12

Agritek Astana

11.03.2020 13.03.2020

2020-nji ýylyň 11-13-nji marty aralygynda Astana şäherinde “Agritek Astana” atly oba-hojalyk, azyk senagat önümleriniň, gaplama materiallarynyň we enjamlarynyň halkara sergisi...

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3

Agro – Pack Uzbekistan 2020

11.06.2020 13.06.2020

2020-nji ýylyň 11-13-nji iýuny aralygynda Daşkent şäherinde ýerleşýän “KO'RGAZMA” söwda merkezinde “Agro – Pack Uzbekistan 2020” atly oba hojalyk, azyk...

Özbegistan, Daşkent ş.

Gulfood 2020 – Azyk önümlerine täzeçe garaýyş

16.02.2020 20.02.2020

2020-nji ýylyň 16-20 fewraly aralygynda Dubaýdaky Dünýä söwda merkezinde “Gulfood – 2020” atly halkara serginiň 25-njisi geçiriler. Esasy mowzugy “Azyk önümlerine...

Birleşen Arap Emirlikleri, Dubaý ş.

Food-Tech Eurasia atly halkara azyk we içgi sergisi

23.10.2019 26.10.2019

2019-njy ýylyň 23-26 oktýabrynda Reed Tüyap Fairs Inc. kompaniýasy Tüyap Istanbul Fair kongres-sergi merkezinde halkara azyk we içgi önümleriniň sergisini...

Türkiýe, Stambul

Gaplama senagatynyň halkara sergisi – 2019

23.10.2019 26.10.2019

2019-njy ýylyň 23-26 oktýabrynda Reed Tüyap Fairs Inc. kompaniýasy Tüyap Istanbul Fair kongres-sergi merkezinde gaplama senagatynyň halkara sergisini geçirýär. 43 döwletden...

Türkiýe, Stambul
2022