Tenderler

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

29.08.2023 18.09.2023

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy buraw erginlerini arassalaýjy blogy kärendä bermek boýunça gaýtadan...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022