Gurluşyk

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

23.06.2021 06.07.2021

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasyna degişli turbalary abatlaýyş meýdanynda öý we howpsuzlyk otaglaryna...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59