Aşgabatdaky Eýranyň medeniýet merkezinde “Şabe Ýalda” baýramy bellenildi

Aşgabatdaky Eýranyň medeniýet merkezinde “Şabe Ýalda” baýramy bellenildi
Dabaranyň dowamynda “Şabe Ýalda” baýramynyň taryhy, medeni aýratynlyklary we däp-dessurlary bilen tanyşdyryldy.

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde çarşenbe güni gadymy eýran “Şabe Ýalda” baýramy bellenildi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň başlangyjy bilen geçirilen bu çärä Eýranyň Türkmenistandaky ilçisi Golam Abbas Arbab Hales, Eýranyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň medeniýet merkeziniň başlygy Nawid Rasuli, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Mohammad Faýazi, ilçihananyň işgärleri, Eýranyň Türkmenistanda ýaşaýan raýatlary gatnaşdylar.

Dabaranyň dowamynda “Şabe Ýalda” baýramynyň taryhy, medeni aýratynlyklary we däp-dessurlary bilen tanyşdyryldy.

2022