Multimediýa

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi şenbe güni öz işine başlady. Däp bolup gelýän sergä ykdysadyýetiň döwlet...

Aşgabatda Dokma senagaty ministrliginiň täze dükanlary açyldy

Çarşenbe güni Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugrunda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bäş sany söwda dükanlarynyň täze toplumynyň açylyş dabarasy geçirildi. Köçäniň 3-nji jaýynda ýerleşýän dükanlarda Türkmenistanda...

Türkmenbaşy jins toplumy önümçiligiň görnüşlerini artdyrýar

Aşgabatdaky Türkmenbaşy jins toplumy mekdep okuwçylary üçin gabardin matasyndan mekdep balaklarynyň önümçiligini ýola goýdy. Toplumyň tikin fabriginiň meýilleşdiriş bölüminiň hünärmeni Nurjahan Begjanowanyň “Biznes Türkmenistan” internet neşirine...

Türkmenistanda mekdep bazarlary hyzmata başlady

Türkmenistanda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlarynyň 410 sanysy 10-njy awgustda müşderilere hyzmat...

Aşgabatda "Olimpiýa günleri" geçirildi

Aşgabat şäherinde ýekşenbe güni "Olimpiýa günleri" ady bilen aýdym-sazly sport çäresi geçirildi. Oňa ýurduň tanymal bagşylary we türgenleri gatnaşyp öz ussatlyklaryny görkezdi. "Berkarar" söwda-dynç alyş...
2022