Multimediýa

Türkmenistanyň baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýakyldy

Ýurdumyzyň baş arçasynda köpöwüşginli yşyklar ýakylyp, hemmeleriň söýýän hem-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan, jadyly we syrly, şadyýan hem-de hoşniýetli Täze ýyl baýramynyň ýakynlaşyp gelýändigini habar berdi. TDH-nyň...

Ak gara bürenen Aşgabat

Ýakynda ýagan gar türkmen paýtagtyny ak dona büredi. Tebigatyň döreden peýzažlary Aşgabadyň her bir ýaşaýjysyny öz rahatlylygy bilen täsir galdyrýar. Garyň ýagmagy daş-töweregimizde baýramçylyk duýgusyny oýandyryp,...

Aşgabatda täze ýaşaýyş jaýlar toplumy açyldy

Geçen sişenbe güni Aşgabat şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlan durmuş-medeni maksatly iri desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýerde 12 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň...

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi şenbe güni öz işine başlady. Däp bolup gelýän sergä ykdysadyýetiň döwlet...

Aşgabatda Dokma senagaty ministrliginiň täze dükanlary açyldy

Çarşenbe güni Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugrunda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bäş sany söwda dükanlarynyň täze toplumynyň açylyş dabarasy geçirildi. Köçäniň 3-nji jaýynda ýerleşýän dükanlarda Türkmenistanda...
2022